Sposób załatwienia sprawy

Wszystkie sprawy rozpatrywane i załatwiane są w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia sprawy. Zgłoszenia przyjmowane są na piśmie oraz poprzez zgłoszenie ustne lub telefoniczne w godzinach pracy administracji tj. od poniedziałku do piątku od 7-15, a także za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.

Dyrektor przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.

Informacja publiczna może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej DZ.U.2020.2176.

Szczegółowe informacje tego dokumentu:
  • Wytworzył: Jacek Stalski
  • Opublikował: Jacek Stalski (14.02.2022 14:30)
  • Ostatnia modyfikacja: brak
  • Liczba wyświetleń: 90