Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu > Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu prowadzi archiwum zakładowe oraz rejestry, które są wykorzystywane dla potrzeb własnych ośrodka.

Udostępnianie dokumentów wymaga zgody dyrektora ośrodka.

Udostępnianie danych zawartych w w/w rejestrach, ewidencjach i archiwum odbywa się przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.07.1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38, poz. 173 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje tego dokumentu:
  • Wytworzył: Jacek Stalski
  • Opublikował: Jacek Stalski (14.02.2022 14:29)
  • Ostatnia modyfikacja: brak
  • Liczba wyświetleń: 104