Kompetencje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania w dziedzinie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku. Terenem działania MOSiR jest miasto Jarosław.

Podstawowe zadania:

 1. Gospodarowanie powierzonymi nieruchomościami sportowo-rekreacyjnymi i wypoczynkowymi.
 2. Zapewnienie właściwej eksploatacji, konserwacji i modernizacji posiadanej bazy i sprzętu.
 3. Świadczenie i rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej dla społeczeństwa miasta i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży.
 4. Udostępnianie i wynajem obiektów dla potrzeb szkolenia kadr zawodniczych, trenersko-instruktorskich, sędziowskich.
 5. Udostępnianie i wynajem obiektów na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych.
 6. Wynajem posiadanej bazy dla osób prawnych i fizycznych w celach nie związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną.
 7. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego.
 8. Prowadzenie campingów i pól biwakowych w obrębie własnych obiektów.
 9. Prowadzenie punktów sprzedaży we własnych obiektach.
 10. Prowadzenie reklamy na obiektach sportowo-rekreacyjnych.
 11. Popularyzacja i tworzenie warunków do rozwoju nowych form sportu i rekreacji.
 12. Tworzenie warunków do ogólnodostępnych form czynnego wypoczynku.
 13. Organizowanie zleconych i własnych imprez w zakresie powszechnej kultury fizycznej.
 14. Organizowanie imprez widowiskowo-estradowych.
 15. Organizowanie zgrupowań sportowych dla organizacji sportowych i oświatowych.
 16. Organizowanie na zlecenia: zjazdów, balów i innych.
 17. Prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej.
Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 • Wytworzył: Jacek Stalski
 • Opublikował: Jacek Stalski (14.02.2022 14:29)
 • Ostatnia modyfikacja: brak
 • Liczba wyświetleń: 88