Kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa 
ul. gen. Wł. Sikorskiego 5,
37-500 Jarosław

Kontakt:

Administracja tel. (16) 621 56 58
fax/tel. (16) 621 56 58 wew.27

Hala sportowo-widowiskowa tel. (16) 621 56 58 wew. 22 – po godz. 15.00 i w dni wolne od pracy wew. 29

Kryta pływalnia tel. (16) 624 41 41

Pływalnia sezonowa tel. (16) 624 56 58 wew. 48

Lodowisko tel. (16) 621 56 58 wew. 48

Hotel „Turkus” tel. (16) 621 26 40

Stadion miejski przy ul. Bandurskiego tel. 530 429 459

Stadion miejski przy ul. Piekarskiej tel. 790 291 857

dyrektor – mgr Jacek Stalski
e-mail: mosir@mosir.jaroslaw.pl
strona internetowa MOSiR: mosir.jaroslaw.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Jarosław, funkcjonującą w formie samorządowej jednostki budżetowej, tj. jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych, która nie posiada osobowości prawnej.

Organem stanowiącym dla ośrodka jest Rada Miasta Jarosławia, natomiast stały i operatywny nadzór nad działalnością sprawuje Burmistrz Miasta Jarosławia.

Ośrodkiem zarządza dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa i jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Najważniejsze podstawy prawne i ogólne zasady działania ośrodka regulują następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym
  • ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku z póź. zm. o finansach publicznych,
  • ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej,
  • Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, nadany Uchwałą nr 241/XV/2003 r. z dnia 17 grudnia 2007 roku Rady Miasta Jarosławia.

Podstawowym celem ośrodka jest realizacja zadań własnych gminy, głównie w zakresie promocji i rozwoju wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, turystyki i wypoczynku.

Cel ten realizowany jest przy wykorzystaniu posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej, urządzeń i sprzętu oraz poprzez organizację imprez i zawodów sportowych. Oczekiwanym efektem jest pozyskiwanie coraz większej części społeczeństwa miasta do aktywnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej.

Ponadto działalność ośrodka obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej. Ich celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Bazę ośrodka stanowią  następujące obiekty:

Hala sportowo-widowiskowa, 37-500 Jarosław, ul. Sikorskiego 5
Kryta pływalnia,  37-500 Jarosław, ul .Sikorskiego 5
Hotel „Turkus”, 37-500 Jarosław, ul. Sikorskiego 5a
Stadion miejski , 37-500 Jarosław, ul. Bandurskiego 2
Stadion miejski , 37-500 Jarosław,  ul. Piekarska 2
Pływalnia sezonowa, 37-500 Jarosław, ul. Sikorskiego 5
Sztuczne lodowisko, 37-500 Jarosław,  ul. Sikorskiego 5

Szczegółowe informacje tego dokumentu:
  • Wytworzył: Jacek Stalski
  • Opublikował: Jacek Stalski (14.02.2022 14:54)
  • Ostatnia modyfikacja: brak
  • Liczba wyświetleń: 143